Kteří poradci využívají automatické vyhodnocení zdravotního stavu klienta?

“Při sjednání životního pojištění nerozhoduje o využití automatického vyhodnocení zdravotního stavu klienta praxe poradce. Co ano?”

Není rozdíl v četnosti využívání automatického vyhodnocení zdravotního stavu mezi finančními poradci s praxí do 10 let (66,7 %) a nad 10 let (68,2 %).

Automatické vyhodnocení zdravotního stavu - praxe

Finanční poradci s provizním obratem do 500 tis. Kč využívají automatické vyhodnocení zdravotního stavu méně četně než ostatní (62,5 %).

Automatické vyhodnocení zdravotního stavu - provizní obrat

Finanční poradci na manažerských a vyšších pozicích (75 %) využívají automatické vyhodnocení zdravotního stavu významně četněji než poradci na poradenských pozicích (61,8 %).

Automatické vyhodnocení zdravotního stavu - pozice poradce


Výzkum proběhl na vzorku 102 respondentů. Respondenti byli vybráni z expertního panelu EMA Experts. Sběr dat proběhl 15. 5. až 10. 7. 2023.