Kteří poradci očekávají vyšší sazbu hypoték?

“V červnu 2024 očekávají úrokovou sazbu hypoték nad 5 % četněji poradci na poradenských pozicích a s delší praxí.”

Dotázaní finanční poradci s praxí delší než 10 let očekávají úrokové sazby nad 5 % četněji než poradci s praxí do 10 let. Naopak nikdo z nich neočekává sazbu od 2 % do 3 % (0 %).

Očekávaná úroková sazba - profesní praxe

Finanční poradci působící na poradenských pozicích očekávají úrokové sazby nad 5 % četněji než poradci na manažerských a vyšších pozicích.

Očekávaná úroková sazba - pozice poradce

Naopak finanční poradci s proviznímm obratem nad 1 mil. Kč očekávají úrokové sazby nad 5 % méně četně než ostatní. Ovšem sazbu od 2 % do 3 % (3,8 %) očekávají pouze poradci s obratem do 500 tis. Kč.

Očekávaná úroková sazba - provizní obrat


Výzkum proběhl na vzorku 102 respondentů. Respondenti byli vybráni z expertního panelu EMA Experts. Sběr dat proběhl 15. 5. až 10. 7. 2023.