štítek: hodinová sazba

db

Platit poradci? Ochotni jsou především bohatší a podnikatelé

"Platit finančnímu poradci jsou ochotni zejména lidé z domácností s vyššími příjmy a podnikatelé." Respondenti z domácností s příjmy nad 45 tis. Kč měsíčně projevili vyšší...

Platit finančnímu poradci? Mladí a ženy jakoukoli formou

"Placené poradenství není v Česku rozšířené. Má ale budoucnost. Mladí do 26 let jsou ochotni platit libovolnou formou." Pouze třetina respondentů (33,7 %) by byla...

Kdo je poradci ochoten platit nejvyšší hodinovou sazbu?

"Nejvyšší hodinovou sazbu jsou poradci ochotni platit lidé z Prahy, s vyššími příjmy a vyučení s maturitou." Respondenti z Prahy jsou četněji než ostatní dotázaní...

Kolik jsou lidé ochotni poradcům platit za hodinu?

“Lidé jsou ochotni finančnímu poradci nejčetněji platit do 500 Kč za hodinu.” Respondenti jsou ochotni platit finančnímu poradci nejčetněji do 500 Kč/hodinu (79,4 %). Nad...

Kdo je ochoten platit poradci hodinovou sazbou?

"Hodinovou sazbou jsou poradci ochotni platit především mladí a podnikatelé." Více než polovina (55,1 %) respondentů ve věku do 26 let je ochotna platit finančnímu poradci...

Platit hodinově finančnímu poradci? Ochotná je jen třetina lidí

“Hodinovou sazbou je ochotna platit finančnímu poradci pouze třetina lidí.” Třetina respondentů (33,7 %) by byla ochotna platit odměnu finančnímu poradci hodinovou sazbou. Výzkum proběhl na...