Kolik jsou lidé ochotni poradcům platit za hodinu?

“Lidé jsou ochotni finančnímu poradci nejčetněji platit do 500 Kč za hodinu.”

Optimální výše hodinové sazby finančního poradce

Respondenti jsou ochotni platit finančnímu poradci nejčetněji do 500 Kč/hodinu (79,4 %). Nad 5 000 Kč/hodinu jsou ochotna platit jen 2,7 % dotázaných.


Výzkum proběhl na vzorku 1 110 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 28. 10. 2021 až 1. 11. 2021.