Platit poradci? Ochotni jsou především bohatší a podnikatelé

“Platit finančnímu poradci jsou ochotni zejména lidé z domácností s vyššími příjmy a podnikatelé.”

Respondenti z domácností s příjmy nad 45 tis. Kč měsíčně projevili vyšší ochotu platit finančnímu poradci ve všech dotazovaných možnostech úhrady četněji než ostatní příjmové skupiny dotázaných.

Ochota platit poradci - příjem domácnosti

Respondenti z řad podnikatelů projevili vyšší ochotu platit finančnímu poradci ve všech dotazovaných možnostech úhrady četněji než ostatní skupiny dotázaných. Nejvíce se odchylují u úhrady podílem na výnosu investic (56,3 %).

Ochota platit poradci - aktivita

Respondenti z řad vlastníků nemovitostí projevili vyšší ochotu platit finančnímu poradci ve všech dotazovaných možnostech úhrady četněji než dotázaní bez vlastní nemovitosti.

Ochota platit poradci - vlastnictví nemovitosti


Výzkum proběhl na vzorku 1 110 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 28. 10. 2021 až 1. 11. 2021.

Sdílet