Kdo je poradci ochoten platit nejvyšší hodinovou sazbu?

“Nejvyšší hodinovou sazbu jsou poradci ochotni platit lidé z Prahy, s vyššími příjmy a vyučení s maturitou.”

Respondenti z Prahy jsou četněji než ostatní dotázaní platit finančním poradcům od 500 Kč do 1000 Kč (18,9 %) i nad 1000 Kč (9,4 %) za hodinu.

Výše hodinové sazby - obec

Respondenti z domácností s příjmy nad 45 tis. Kč měsíčně jsou ochotni platit finančnímu poradci více než 1000 Kč za hodinu četněji než ostatní (7,5 %).

Výše hodinové sazby - příjem

Není patrný jednoznačný vztah mezi dosaženým vzděláním a výší hodinové sazby, jakou jsou respondenti ochotni platit finančnímu poradci. Nejčetněji sazbu nad 1000 Kč za hodinu uvádějí vyučení s maturitou (12,2 %).

Výše hodinové sazby - vzdělání


Výzkum proběhl na vzorku 1 110 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 28. 10. 2021 až 1. 11. 2021.