Platit hodinově finančnímu poradci? Ochotná je jen třetina lidí

“Hodinovou sazbou je ochotna platit finančnímu poradci pouze třetina lidí.”

Ochota platit finančnímu poradci hodinovou sazbou

Třetina respondentů (33,7 %) by byla ochotna platit odměnu finančnímu poradci hodinovou sazbou.


Výzkum proběhl na vzorku 1 110 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 28. 10. 2021 až 1. 11. 2021.