Kdo je ochoten platit poradci hodinovou sazbou?

“Hodinovou sazbou jsou poradci ochotni platit především mladí a podnikatelé.”

Více než polovina (55,1 %) respondentů ve věku do 26 let je ochotna platit finančnímu poradci odměnu hodinovou sazbou. S přibývajícím věkem ochota platit klesá.

Ochota platit finančnímu poradci hodinovou sazbou - věk

Respondenti z řad podnikatelů (40,2 %) jsou ochotni platit finančnímu poradci hodinovou sazbou četněji než zaměstnanci ve státním (37,8 %) i soukromém (33,9 %) sektoru.

Ochota platit finančnímu poradci hodinovou sazbou - aktivita

Naopak respondenti z domácností s příjmy do 15 tis. Kč měsíčně jsou ochotni platit finančnímu poradci odměnu hodinovou sazbou výrazně méně četně než ostatní (19,7 %). Ve vyšších příjmových kategoriích je podíl ochotných platit srovnatelný.

Ochota platit finančnímu poradci hodinovou sazbou - příjem


Výzkum proběhl na vzorku 1 110 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 28. 10. 2021 až 1. 11. 2021.