štítek: dynamický

Vztah poradců k investičnímu riziku

Studie ke stažení zde

Kteří poradci obsluhují dynamické klienty?

"Většina klientů finančních poradců jsou vyvážení investoři. Kdo obsluhuje nejvíc dynamických klientů?" Tři pětiny dotázaných finančních poradců (58,8 %) uvádí, že většina jejich klientů jsou vyvážení...

Optimističtí poradci mají dynamické klienty

“Optimističtí poradci mají četněji převážně klienty s dynamickým vztahem k riziku.” Poradci očekávající růst budoucího obratu (26,9 %) četněji než poradci očekávající pokles či nemající jasnou představu...

Dynamické klienty obsluhují především dynamičtí finanční poradci

“Finanční poradci z řad dynamických investorů významně četněji obsluhují převážně dynamické klienty.” Dotázaní finanční poradci z řad dynamických investorů (37,5 %) významně četněji než konzervativní...

Jací investoři jsou klienti finančních poradců

“Většina klientů finančních poradců jsou vyvážení investoři.” Tři pětiny dotázaných finančních poradců (58,8 %) uvádí, že většina jejich klientů jsou vyvážení investoři, a čtvrtina (24,5 %),...

Optimističtí poradci nejsou dynamičtějšími investory než ostatní

“Podíl dynamických investorů mezi finančními poradci nesouvisí s očekáváním vývoje budoucího obratu.” Podíl dynamických investorů mezi finančními poradci je srovnatelný mezi poradci očekávajícími růst budoucího...

Finanční poradci jsou převážně dynamičtí investoři

“Většina dotázaných finančních poradců uvedla, že jsou dynamičtí investoři.” Tři pětiny dotázaných finančních poradců (62,7 %) uvedly, že svůj rizikový profil pro investování hodnotí jako dynamický...

Finanční poradci: Kteří jsou dynamickými investory?

"Za dynamické investory se mezi finančními poradci četněji považují manažeři z poolů s vyšším provizním obratem." S růstem provizního obratu dotázaných finančních poradců roste podíl...