Spoření na stáří v penzijních fondech? Lidé s vyššími příjmy vedou

“Podíl lidí spořících na stáří v doplňkovém penzijním spoření stoupá s příjmem.”

Investice do penzijních fondů a příjem

Podíl respondentů investujících do penzijních fondů stoupá s příjmem. Zatímco mezi respondenty s příjmem do 15 tis. Kč spoří jen třetina (34,3 %), u dotázaných s příjmem nad 45 tis. Kč měsíčně jsou to dvě třetiny (64,6 %).


Výzkum proběhl na vzorku 1 311 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 10. 3. 2021 až 1. 4. 2021.