S rostoucím věkem ubývá nepojištěných nemovitostí k vlastnímu bydlení

“S rostoucím věkem respondentů ubývá nepojištěných nemovitostí a roste částka, kterou na pojistném dotázaní vydávají.”

Pojištění nemovitosti - věk

Zatímco ve věku do 26 let bydlí v nepojištěné vlastní nemovitosti čtvrtina respondentů – vlastníků (24,4 %), jejich podíl s přibývajícím věkem klesá. Ve věkové skupině nad 55 let bydlí ve vlastní nepojištěné nemovitosti jen 4,8 % dotázaných.


Výzkum proběhl na vzorku 1 013 respondentů. Statistický vzorek odpovídá metodice ČSÚ, reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 9. až 12. 10. 2020.