štítek: pojistné

db

Kdo má největší zájem o příspěvek zaměstnavatele na pojištění péče?

"Zájem o příspěvek zaměstnavatele na pojištění péče stoupá s výší pojistného, jakou jsou lidé ochotni platit." Jednoznačný zájem o možnost benefitu zaměstnaneckých výhod příspěvku na...

Kdo nesouhlasí s daňovým zvýhodněním pojištění péče?

"Stát daňově zvýhodňuje životní pojištění. Tématem se stává pojištění péče. Kdo s jeho daňovým zvýhodněním nesouhlasí?" Mezi respondenty, kteří očekávají vyšší náklady péče o nemohoucího...
db

Pojištění péče? Vysokoškolsky vzdělaní nechtějí platit…

"Vyšší pojistné na pojištění péče jsou ochotni platit lidé bez maturity. Vysokoškoláci chtějí platit nejméně." Respondenti se základním vzděláním a vyučení bez maturity jsou ochotni...
db

Kdo je ochoten plati za pojištění péče více?

"Za pojištění péče o nemohoucího jsou ochotni více platit muži, mladší a lidé z početnějších domácností." Muži uváděli mírně četněji než ženy vyšší částky pojistného,...
db

Lidé očekávající vyšší náklady péče jsou ochotni platit vyšší pojistné

"V případě uzavření pojištění péče o nemohoucího jsou ochotni platit vyšší pojistné lidé, kteří očekávají vyšší náklady péče." S výjimkou respondentů očekávajících náklady péče do...
db

Kolik jsou lidé ochotni platit za pojištění péče o nemohoucího?

"Polovina lidí je ochotna platit pojistné od 200 Kč do 600 Kč měsíčně." Polovina respondentů (48,3 %) je ochotna platit pojistné na pojištění péče ve výši...
db

I kuřáci chtějí zohlednit zdravotní styl v pojistném

"Zdravotní styl v pojistném na veřejné zdravotní pojištění chtějí i kuřáci." Více než polovina kuřáků (54,3 %) i nekuřáků (56,9 %) jsou nakloněni zohlednění životního stylu v...
db

Zdravotní pojištění má zohlednit životní styl

"Lidé se kloní k názoru, že by veřejné zdravotní pojištění mělo v pojistném zohledňovat životní styl pojištěného." Více než polovina (55,4 %) respondentů je přesvědčeno, že...