Přímý nákup nemovitosti? Především ve vyšším věku

“S věkem stoupá preference přímé investice a klesá preference developerských akcií.”

Způsob investice do nemovitostí - věk

S rostoucím věkem respondentů znatelně roste preference realitní investice přímým nákupem nemovitosti a klesá preference nákupu akcií developerských společností.


Výzkum proběhl na vzorku 1 044 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Odpovědi jsou autentické bez upravování a vyjadřují vnímání respondenta. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 12. 5. 2021 až 18. 5. 2021.