Povinné ručení: Kdo kupuje online a kdo s poradcem?

“Povinné ručení nejvíce lidí sjednává online. Jsou ale skupiny obyvatel, u nichž vede finanční poradce.”

Pěti a vícečetné domácnosti četněji než ostatní sjednaly povinné ručení online (42,2 %) a nejméně četně využily služeb finančního poradce (23,9 %).

Způsob sjednání povinného ručení - domácnost

S výší příjmu přibývá respondentů, kteří sjednali povinné ručení online. Nejvyšší podíl dosahují dotázaní s příjmem přesahujícím 45 tis. Kč měsíčně (47,5 %).

Způsob sjednání povinného ručení - příjem

Podíl respondentů, kteří využili ke sjednání povinného ručení služeb finančních poradců, je nejvyšší u vyučených s maturitou (40 %). Ti také nejméně četně sjednali pojistku online (25,7 %).

Způsob sjednání povinného ručení - vzdělání


Výzkum proběhl na vzorku 1 311 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Odpovědi jsou autentické bez upravování a vyjadřují vnímání respondenta. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 10. 3. 2021 až 1. 4. 2021.