Povinné ručení a finanční poradenství: Která společnost vede?

“Lidé využívající poradce mají sjednané povinné ručení četněji než ostatní. Které poradenské společnosti vedou?”

Zatímco povinné ručení mají sjednané tři čtvrtiny (76 %) respondentů, kteří spolupracují s finančním poradcem, mezi dotázanými bez finančního poradce jich je jen polovina (53,5 %).

Povinné ručení a poradci - penetrace

Nejvyšší podíl respondentů s povinným ručením je mezi klienty finančních poradců působících pod společností Fincentrum & Swiss Life Select (95,5 %).

Povinné ručení a poradenské společnosti - penetrace

Přes finančního poradce si povinné ručení sjednali nejčetněji klienti poradců působících pod OVB Allfinanz (66,7 %). Naopak polovina dotázaných s poradcem z Fincentrum & Swiss Life Select uzavřela pojistku online (47,6 %).

Povinné ručení a poradenské společnosti - způsob uzavření

Společnosti jsou řazeny podle počtu respondentů, kteří využívají služeb jejich finančních poradců. V grafu jsou zařazeny pouze společnosti s dostatečným počtem hlasů.


Výzkum proběhl na vzorku 1 311 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Odpovědi jsou autentické bez upravování a vyjadřují vnímání respondenta. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 10. 3. 2021 až 1. 4. 2021.

Sdílet