Pojištění nemovitosti: Mladší a muži sjednávají online

“Pojištění nemovitosti sjednali online nejčetněji mladší lidé a muži. Lidé před důchodem chodí na pobočku.”

Dvě pětiny respondentů (43,2 %) si pojištění nemovitosti sjednalo prostřednictvím finančního poradce. Online sjednání pojištění nemovitosti využila pětina (19,7 %) dotázaných.

Sjednání pojištění nemovitosti - 1

Muži (26,8 %) významně četněji než ženy (12,6 %) sjednali pojištění nemovitosti online. Ženy (48,1 %) významně četněji než muži (38,3 %) spoléhají na služby finančních poradců.

Sjednání pojištění nemovitosti - pohlaví

Zatímco mladší lidé věří nejčastěji finančním poradcům, lidé v předdůchodovém věku se pro sjednání pojištění nemovitosti obrátili nejčetněji na pobočku (51,8 %). V mladším věku také lidé četněji sjednávají pojištění nemovitosti online.

Sjednání pojištění nemovitosti - věk


Výzkum proběhl na vzorku 1 311 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 10. 3. 2021 až 1. 4. 2021.