Pojištění nemovitosti: Kdo nechce platit vyšší pojistné?

“Mezi důvody odmítání aktualizace pojištění nemovitosti patří nevůle placení vyššího pojistného. Koho se týká nejvíce?”

Vyšší pojistné je důvodem neaktualizace pojištění nemovitosti četnější u respondentů ve vyšším věku. Nejvyšší četnosti dosahuje mezi dotázanými ve věku nad 55 let (38,5 %). Naopak nejnižší ve věku od 26 do 40 let (23 %).

Proč lidé neaktualizují pojištění nemovitosti - věk

Nevůle platit vyšší pojistné je také četnějším důvodem u respondentů z domácností s vyššími příjmy. Třetina dotázaných z domácností s příjmy nad 30 tis. Kč nechce aktualizovat své pojištění nemovitosti, protože nechce platit vyšší pojistné (32,6 %31,9 %). Nutno ale dodat, že u domácností s nejnižšími příjmy převládá neochota mít pojištění nemovitosti uzavřené (30,6 %).

Proč lidé neaktualizují pojištění nemovitosti - příjem domácnosti

Neochota platiti vyšší pojistné je také hlavním důvodem nevůle k aktualizaci pojištění nemovitosti u respondentů z řad zaměstnanců v soukromém (31,3 %) i veřejném (31,1 %) sektoru. Podnikatelé naopak považují pojištění odpovídající ceně nemovitosti (30,8 %).

Proč lidé neaktualizují pojištění nemovitosti - aktivita


Výzkum proběhl na vzorku 1 110 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 28. 10. 2021 až 1. 11. 2021.