Pojištění nemovitosti a finanční poradci: Kteří jsou nejúspěšnější?

“Pojištění nemovitosti mají sjednané četněji klienti než neklienti finančních poradců. Kde nejvíce?”

Zatímco pojištění nemovitosti mají sjednané téměř dvě třetiny (60,4 %) respondentů, kteří spolupracují s finančním poradcem, mezi dotázanými bez finančního poradce jich je jen třetina (35 %).

Penetrace pojištění nemovitosti - poradci

Nejvyšší podíl respondentů s pojištěním nemovitosti je mezi klienty finančních poradců působících pod společností Fincentrum & Swiss Life Select (72,7 %).

Penetrace pojištění nemovitosti - poradenské společnosti

Všichni (100 %) dotázaní respondenti, kteří spolupracují s finančním poradcem ze společnosti ZFP akademie a kteří mají uzavřené pojištění nemovitosti, si pojistku sjednali s poradcem. Následují klienti poradců ze společností OVB Allfinanz (76,5 %) a Fincentrum & Swiss Life Select (75 %).

Způsob sjednání pojištění nemovitosti - poradenské společnosti

Společnosti jsou řazeny podle počtu respondentů, kteří využívají služeb jejich finančních poradců. V grafu jsou zařazeny pouze společnosti s dostatečným počtem hlasů.


Výzkum proběhl na vzorku 1 311 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 10. 3. 2021 až 1. 4. 2021.