Pojištění domácnosti: S věkem roste zodpovědnost

“Pojištění domácnosti má uzavřeno přibližně 60 % populace. Podíl pojištěných ale znatelně stoupá s věkem.”

S věkem roste zodpovědnost vůči svému majetku. Výsledkem je, že i pojištění domácnosti má vyšší zastoupení s přibývajícím věkem respondentů. U lidí do 26 let tak má pojištění domácnosti uzavřeno jen 39,3 % dotázaných, zatímco ve věkové kategorii 55 let a více dokonce 83,3 % respondentů.

Pojištění domácnosti a věk

Sjednání pojištění domácnosti přes internet je stále okrajovým způsobem (6,2 %). Nejčastěji respondenti využívají služeb finančních poradců (45,3 %), přičemž přes finančního poradce sjednalo pojištění domácnosti nejvíce respondentů v mladším středním věku (50,4 %) a starším středním věku (48,2 %). Nejstarší respondenti preferují uzavření pojistky přímo v pojišťovně (57,5 %).

Pojištění domácnosti - věk a sjednání

Více než čtvrtina (28 %) respondentů, kteří nemají pojištění domácnosti uzavřené, o jeho sjednání uvažuje. Nejčastěji o uzavření pojistky uvažují nejstarší (37,5 %) a nejmladší (37,4 %) respondenti.

Pojištění domácnosti - věk a důvod neuzavření


Výzkum proběhl na vzorku 1 026 respondentů. Statistický vzorek odpovídá metodice ČSÚ, reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 11. 12. až 13. 12. 2020.