Pojištění domácnosti: Majitelé nemovitostí častěji i vyšší částky

“Domácnosti bydlící ve vlastní nemovitosti jsou pojištěni častěji než ostatní.”

Pojištění domácnosti nemají uzavřeno dvě pětiny (41,1 %) domácností respondentů. Více než pětina (22,3 %) dotázaných vydává za pojištění domácnosti do 2 000 Kč ročně.

Pojištění domácnosti - celkem

Pojištění domácnosti nemá uzavřeno pouze pětina (19 %) domácností respondentů, kteří bydlí ve vlastní nemovitosti. Téměř třetina (28,9 %) dotázaných bydlících ve vlastní nemovitosti vydává za pojištění domácnosti do 2 000 Kč ročně a více než čtvrtina (26,4 %) od 2 001 Kč do 5 000 Kč ročně.

Pojištění domácnosti - vlastní nemovitost

Domácnosti nejčastěji platí obdobné částky na pojištění domácnosti jako na pojištění nemovitosti. Např. více než čtyři pětiny respondentů, kteří neplatí pojištění nemovitosti, nemá uzavřeno ani pojištění domácnosti (83,5 %) a téměř tři čtvrtiny dotázaných s výdaji na pojištění nemovitosti do 2 000 Kč vydávají do 2 000 Kč též na pojištění domácnosti (72,5 %).

Pojištění domácnosti vs. nemovitosti


Výzkum proběhl na vzorku 1 013 respondentů. Statistický vzorek odpovídá metodice ČSÚ, reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 9. až 12. 10. 2020.

Sdílet