Pojištění domácnosti: Kteří finanční poradci ho sjednávají nejvíc?

“Klienti finančních poradců mají sjednané pojištění domácnosti častěji než ostatní. U kterých společností nejvíc?”

Pojištění domácnosti mají sjednané více než dvě třetiny respondentů (69,5 %), kteří využívají služeb finančního poradce, ale jen necelá třetina dotázaných (30,5 %), kteří s finančním poradcem nespolupracují.

Pojištění domácnosti - s a bez poradce

Podíl respondentů s finančním poradcem, kteří mají uzavřené pojištění domácnosti, se příliš neliší podle společnosti, pod kterou finanční poradce působí. Nejvyšší je u společností Fincentrum & Swiss Life Select (72,7 %) a OVB Allfinanz (71 %).

Pojištění domácnosti - dle společnosti

Nejvyšší podíl respondentů, kteří sjednali pojištění domácnosti prostřednictvím finančního poradce, jsou klienty finančního poradce ze ZFP akademie (92,9 %) a OVB Allfinanz (90,9 %).

Pojištění domácnosti - sjednání dle společnosti

Společnosti jsou řazeny podle počtu respondentů, kteří využívají služeb jejich finančních poradců. V grafu jsou zařazeny pouze společnosti s dostatečným počtem hlasů.


Výzkum proběhl na vzorku 1 311 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 10. 3. 2021 až 1. 4. 2021.