Penzijní fondy dominují spoření na stáří

“Tři čtvrtiny lidí využívají na spoření na stáří doplňkové penzijní spoření.”

Produkty spoření na stáří

Tři čtvrtiny respondentů (74 %), kteří spoří na stáří, využívají doplňkové penzijní spoření a jedna pětina (19,6 %) nemovitosti.


Výzkum proběhl na vzorku 1 172 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 25. 5. 2022 až 1. 6. 2022.