Mladí nechtějí častěji daňovou podporu pojištění péče

“Mladší lidé s daňovým zvýhodněním pojištění péče nesouhlasí četněji než starší.”

Daňová podpora pojištění péče - věk

Nesouhlas s daňovým zvýhodněním pojištění péče o nemohoucí klesá s věkem respondentů. Ve věkové skupině do 26 let se zvýhodněním nesouhlasí desetina dotáznaých (9,5 %), kdežto ve věkové skupině nad 55 let jen dvacetina respondentů (4,6 %).


Výzkum proběhl na vzorku 1 129 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 4. 8. 2021 až 14. 8. 2021.