štítek: státní podpora

Koho ovlivní daňové zvýhodnění při pořízení renty?

“Možnost daňového zvýhodnění doživotní renty by ovlivnila shodně muže i ženy. Jakou skupinu více?” Muže (49,1 %) i ženy (49,8 %) by při sjednání doživotní...

Lidi se zájmem o rentu ovlivní i daňové zvýhodnění

“Možnost daňového zvýhodnění doživotní renty by ovlivnila především lidi se zájmem o rentu." Možnost daňového zvýhodnění doživotní renty by ovlivnila při sjednání renty dvě třetiny...

Daňové zvýhodnění a renta… ovlivní polovinu lidí

“Možnost daňového zvýhodnění doživotní renty by ovlivnila při jejím sjednání polovinu lidí.” Polovinu respondentů (49,5 %) by při sjednání doživotní renty ovlivnila možnost daňového zvýhodnění....

Mladí nechtějí častěji daňovou podporu pojištění péče

“Mladší lidé s daňovým zvýhodněním pojištění péče nesouhlasí četněji než starší.” Nesouhlas s daňovým zvýhodněním pojištění péče o nemohoucí klesá s věkem respondentů. Ve věkové...

Má stát zvýhodňovat pojištění péče daňovými úlevami?

"Stát by měl podle názoru dotázaných respondentů podporovat pojištění péče daňovými úlevami." Naprostá většina respondentů (92,7 %) je přesvědčena, že by měl stát podporovat pojištění péče...