Kdo z nepojištěných by uvítal daňové úlevy životního pojištění?

“Polovina lidí bez životní pojistky by v případě uzavření pojištění využila možností daňových úlev. Kdo nejčetněji?”

S rostoucím příjmem domácnosti stoupá podíl respondentů, kteří by v případě sjednání životního pojištění využili daňového zvýhodnění. Nejvyšší podíl je u respondentů z domácností s příjmy nad 45 tis. Kč měsíčně čistého (64,4 %). Mezi těmito respondenty je ale i nejvyšší podíl těch, kteří by daňové zvýhodnění nevyužili (13,5 %).

Daňové úlevy ŽP - příjem domácnosti

Respondenti z řad zaměstnanců v soukromém sektoru by v případě sjednání životního pojištění využili daňového zvýhodnění četněji než ostatní (63,5 %). Naopak podnikatelé (16,7 %) by četněji než zaměstnanci daňové zvýhodnění nevyužili.

Daňové úlevy ŽP - aktivita

Respondenti s vysokoškolským vzděláním by v případě sjednání životního pojištění využili daňového zvýhodnění četněji než ostatní (63 %). Nevyužili by ho nejčetněji středoškoláci (16,8 %).

Daňové úlevy ŽP - vzdělání


Výzkum proběhl na vzorku 1 036 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 24. 2. 2022 až 2. 3. 2022.