Kdo sjednává životní pojištění přes internet?

“Sjednání životního pojištění přes internet není příliš četné. Přesto jsou skupiny, které vynikají.”

Nejčastěji respondenti sjednali své životní pojištění s finančním poradcem (62,4 %). Významnou roli ale hraje i sjednání na pobočce (29,8 %). Přes internet uzavřela životní pojistku jen necelá dvacetina (4,5 %) dotázaných.

Sjednání životního pojištění

Respondenti ve věku do 26 let četněji než ostatní uzavřeli životní pojištění na pobočce (44,6 %) i přes internet (6,5 %).

Sjednání životního pojištění - věk

Nejčetněji sjednali životní pojištění přes internet respondenti z obcí do 1 000 obyvatel (7,6 %) a z Prahy (7,5 %).

Sjednání životního pojištění - obec


Výzkum proběhl na vzorku 1 405 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 22. 12. 2020 až 7. 1. 2021.