Kdo nesouhlasí s daňovým zvýhodněním pojištění péče?

“Stát daňově zvýhodňuje životní pojištění. Tématem se stává pojištění péče. Kdo s jeho daňovým zvýhodněním nesouhlasí?”

Mezi respondenty, kteří očekávají vyšší náklady péče o nemohoucího člověka, je obecně vyšší podíl dotázaných, kteří souhlasí s daňovými úlevami pro pojištění péče. Z trendu se vymykají pouze respondenti očekávající náklady péče od 20 000 Kč do 40 000 Kč (90,6 %).

Daňová podpora pojištění péče - náklady péče

Respondenti, podle nichž se o nemohoucí má postarat především rodina, četněji než ostatní odmítají možnost daňového zvýhodnění pojištění péče (7,9 %).

Daňová podpora pojištění péče - kdo se má starat

Souhlas s daňovým zvýhodněním pojištění péče podobně, jako je dnes zvýhodněno životní pojštění, není korelován s výší pojistného, jakou jsou respondenti ochotni platit. Nejčetněji s daňovým zvýhodněním nesouhlasí dotázaní ochotní platit pojistné nad 1 000 Kč měsíčně (14,5 %) a do 200 Kč měsíčě (10,9 %).

Daňová podpora pojištění péče - pojistné


Výzkum proběhl na vzorku 1 129 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 4. 8. 2021 až 14. 8. 2021.