Kdo je ochoten plati za pojištění péče více?

“Za pojištění péče o nemohoucího jsou ochotni více platit muži, mladší a lidé z početnějších domácností.”

Muži uváděli mírně četněji než ženy vyšší částky pojistného, které jsou ochotni platit za pojištění péče o nemohoucího.

Pojištění péče - pohlaví

Mladší respondenti uváděli četněji než starší vyšší částky pojistného, které jsou ochotni platit za pojištění péče o nemohoucího.

Pojištění péče - věk

Respondenti z vícečlenných domácností uváděli obecně četněji než dotázaní z méněčetných domácností vyšší částky pojistného, které jsou ochotni platit za pojištění péče o nemohoucího. Nad 1 000 Kč měsíčně jsou nejčetněji ochotni platit samostatně žijící respondenti (13,5 %).

Pojištění péče - počet členů domácnosti


Výzkum proběhl na vzorku 1 129 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 4. 8. 2021 až 14. 8. 2021.