štítek: nemohoucnost

Kdo je ochoten plati za pojištění péče více?

"Za pojištění péče o nemohoucího jsou ochotni více platit muži, mladší a lidé z početnějších domácností." Muži uváděli mírně četněji než ženy vyšší částky pojistného,...

Kdo očekává nejvyšší náklady péče o nemohoucí?

"Není mnoho skupin obyvatel, v nichž by desetina dotázaných očekávala náklady péče nad 40 tis. Kč... které?" Alespoň desetina respondentů očekávajících náklady péče o nemohoucího...

Kolik jsou lidé ochotni platit za pojištění péče o nemohoucího?

"Polovina lidí je ochotna platit pojistné od 200 Kč do 600 Kč měsíčně." Polovina respondentů (48,3 %) je ochotna platit pojistné na pojištění péče ve výši...

Jaké lidé očekávají náklady péče o nemohoucího?

"Péče o nemohoucího člověka není levná. Jak vysoké náklady péče lidé očekávají?" Téměř třetina respondentů (29,9 %) má ve svém okolí nemohoucího člověka. V tom 2...