Kdo investuje do podílových fondů?

“Do podílových fondů investují především lidé s finančním poradcem. Z jakých společností?”

Zatímco investice do podílových fondů mají sjednané dvě pětiny (40,6 %) respondentů, kteří spolupracují s finančním poradcem, mezi dotázanými bez finančního poradce jich je jen pětina (20,4 %).

Investice do podílových fondů a finanční poradci

Nejvyšší podíl respondentů s investicemi do podílových fondů je mezi klienty finančních poradců působících pod společností Fincentrum & Swiss Life Select (50 %).

Investice do podílových fondů a poradenské společnosti

Přes finančního poradce si investice do podílových fondů sjednali nejčetněji klienti poradců působících pod Broker Consulting (81,8 %) a Partners Financial Services (80,6 %).

Kanál investice do podílových fondů a poradenské společnosti

Společnosti jsou řazeny podle počtu respondentů, kteří využívají služeb jejich finančních poradců. V grafu jsou zařazeny pouze společnosti s dostatečným počtem hlasů.


Výzkum proběhl na vzorku 1 311 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 10. 3. 2021 až 1. 4. 2021.