Kdo a kdy aktualizuje životní pojištění

“Polovina lidí aktualizovala životní pojistku v posledních pěti letech.”

Polovina respondentů (51,1 %) aktualizoval své životní pojištění v posledních 5 letech a pětina (21,3 %) ho má uzavřené teprve krátce.

Aktualizace ŽP

Respondenti ve věku přes 55 let aktualizují svou životní pojistku méně často než ostatní. Nikdy, přestože ji mají již dlouho, ji neaktualizovala téměř čtvrtina (23 %) a před více než 10 lety desetina (9,5 %) z nich.

Aktualizace ŽP - věk

Nejčastěji k aktualizaci životního pojištění přistupují respondenti z Prahy. Pouze 13,2 % z nich ji nikdy neaktualizovalo, přestože ji mají uzavřenu již dlouho, zato tři pětiny (60,4 %) ji aktualizovaly v posledních pěti letech.


Výzkum proběhl na vzorku 1 405 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 22. 12. 2020 až 7. 1. 2021.