Kde hledají lidé úspory? I v pojištění

“Úspory ve výdajích lidé hledají nejčastěji v příležitostných nákupech. Třetina se ale zaměřuje i na pojištění.”

Nejvíce respondentů by hledalo úspory ve výdajích za oblečení, kuchyňské potřeby a ostatní nákupy (41,4 %), naopak nejméně by se po úsporách poohlíželo v oblasti zábavy (14,7 %). Třetina dotázaných (34,2 %) by úspory hledala i v oblasti pojištění.

Oblast úspor

Téměř tři čtvrtiny (70,7 %) respondentů uvádějí výši úspory, kterou by chtěli řešit hned, vyšší než 5 000 Kč za rok a necelá pětina (17,5 %) vyšší než 2 500 Kč za rok.

Výše úspor

V případě detekce předražené platby by ji více než dvě pětiny respondentů (43 %) řešilo osobně a téměř dvě pětiny (39,5 %) online.

Řešení


Výzkum proběhl na vzorku 1 180 respondentů. Statistický vzorek odpovídá metodice ČSÚ, reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 23. až 25. 9. 2020. Průzkum byl realizován ve spolupráci se společností Patron.