Allianz jako pojišťovna autopojištění pro mladé… podle koho?

“Preference nejlepší pojišťovny nabízející autopojištění pro mladé se mezi poradci liší. Kdo považuje za nelepší Allianz?”

Dotázaní finanční poradci s praxí do 10 let (21,2 %) považují významně četněji za nejlepší pojišťovnu autopojištění pro mladé Allianz pojišťovnu než poradci s praxí 10 a více let (13,1 %). Naopak poradci s delší praxí (13,1 %) významně četněji považují za nejlepší Generali Českou pojišťovnu než poradci s kratší praxí (6,1 %).

Autopojištění pro mladé - praxe

Dotázaní finanční poradci s praxí obratem do 500 tis. Kč ročně (29,2 %) považují významně četněji za nejlepší pojišťovnu autopojištění pro mladé Allianz pojišťovnu než ostatní poradci.

Autopojištění pro mladé - obrat

Preference nejlepší pojišťovny autopojištění pro mladé jsou srovnatelné mezi poradci působícími v broker poolech a ve strukturálních společnostech.

Autopojištění pro mladé - typ společnosti


Výzkum proběhl na vzorku 102 respondentů. Respondenti byli vybráni z expertního panelu EMA Experts. Sběr dat proběhl 15. 5. až 10. 7. 2023.

Sdílet