Autopojištění dle nájezdu kilometrů? U poradců vede Allianz

“Nejoblíbenější pojišťovnou autopojištění dle nájezdu kilometrů je u finančních poradců Allianz.”

 

Nejoblíbenější pojišťovna autopojištění dle nájezdu kilometrů

Tři čtvrtiny dotázaných finančních poradců (75,5 %) uvedly, že nejoblíbenější pojišťovnou pro autopojištění účtovaného dle nájezdu kilometrů je Alliaz pojišťovna, a šestina respondentů (16 %) označila Pillow pojišťovnu.


Výzkum proběhl na vzorku 102 respondentů. Respondenti byli vybráni z expertního panelu EMA Experts. Sběr dat proběhl 15. 5. až 10. 7. 2023.

Sdílet