Autopojištění: Pojišťovna pro mladé se nehodí pro starší klienty

“Preference autopojištění pro starší a pro mladší klienty se u finančních poradců významně liší.”

Porovnání nejoblíbenější pojišťovny autopojištění pro mladé a pro starší klietny

Zatímco pro starší klienty nejčetněji udávají finanční poradci za nejoblíbenější Generali Českou pojišťovnu (19,1 %), Kooperativa pojišťovnu (19,1 %) a Allianz pojišťovnu (18,1 %), pro mladší klienty jednoznačně a s odstupem vede Česká podnikatelská pojišťovna (22,3 %).


Výzkum proběhl na vzorku 102 respondentů. Respondenti byli vybráni z expertního panelu EMA Experts. Sběr dat proběhl 15. 5. až 10. 7. 2023.