Autopojištění pro starší: Optimističtí poradci preferují Kooperativu

“Finanční poradci očekávající růst provizního obratu preferují autopojištění pro starší klienty od Kooperativy.”

Tři čtvrtiny dotázaných finančních poradců (76,5 %) očekávají v následujících dvanácti měsících růst svého provizního obratu a osmina (12,7 %) očekává pokles.

Očekávání vývoje obratu

Dotázaní finanční poradci očekávající v následujících 12 měsících růst svého provizního obratu považují za nejoblíbenější pojišťovnu autopojištění pro starší klienty Kooperativa  pojišťovnu (23,3 %). Naopak poradci očekávající pokles obratu či ti, kteří jsou ohledně budoucího vývoje nejistí, za nejlepší pojišťovnu považují Generali Českou pojišťovnu (38,1 %).

Pojištění pro starší a tržní sentiment


Výzkum proběhl na vzorku 102 respondentů. Respondenti byli vybráni z expertního panelu EMA Experts. Sběr dat proběhl 15. 5. až 10. 7. 2023.