Autopojištění pro elektromobily podle finančních poradců

“Autopojištění pro elektromobily má být podle poradců stejně drahé jako pro konvenční vozy.”

Autopojištění pro elektromobily

Dvě třetiny respondentů se domnívají, že by autopojištění pro elektromobily mělo být stejně drahé jako pro automobily se spalovacími motory (63,3 %). Čtvrtina dotázaných je přesvědčená, že by mělo být dražší (22,9 %).


Výzkum proběhl na vzorku 109 respondentů. Respondenti byli vybráni z expertního panelu EMA Experts. Sběr dat proběhl 28. 8. až 17. 10. 2023.