Jakých rizik se obávají investoři do nemovitostí?

“Nejvýznamněji vnímaným rizikem obecně je inflace. Jakých rizik se obávají investoři do nemovitostí?”

Respondenti se nejvíce obávají rizika znehodnocení majetku inflací (4,04) a rizika podvodu či zcizení investice (3,96). Naopak nejméně se obávají rizika poklesu ceny akcií či podílových listů (3,23).

Vnímání rizik

Z dotázaných, kteří mají část majetku uloženou v nemovitostech, se znehodnocení majetku inflací obávají více lidé bydlící ve vlastní nemovitosti (4,09) než investoři do nemovitostí (3,56). Obecně se nejvíce rizika znehodnocení majetku inflací obávají respondenti, kteří mimo jiné investují do dluhopisů (4,60), nejméně dotázaní investující do akcií (3,51).

Vnímání rizika inflace

Poklesu cen realit se také obávají více lidé bydlící ve vlastní nemovitosti (3,69) než investoři do nemovitostí (3,21). Obecně se nejvíce poklesu cen nemovitostí obávají respondenti, kteří využívají mimo jiné doplňkové penzijní spoření (3,78), nejméně investoři do akcií (2,46).

Vnímání rizika poklesu cen nemovitostí

Změny okolí nemovitostí se naopak obávají více lidé bydlící ve vlastní nemovitosti (3,53) než investoři do nemovitostí (3,10). Obecně se nejvíce změny okolí nemovitosti obávají respondenti, kteří mimo jiné investují do dluhopisů (3,89), nejméně dotázaní investující do akcií (3,05).

Vnímání rizika změny okolí nemovitosti

Spotřebitelé hodnotili rizika na škále od 0 – rizika se vůbec neobávám do 10 – riziko je pro mě naprosto zásadní.


Výzkum proběhl na vzorku 1 044 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Odpovědi jsou autentické bez upravování a vyjadřují vnímání respondenta. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 12. 5. 2021 až 18. 5. 2021.