štítek: rekreační nemovitosti

Jakých rizik se obávají investoři do nemovitostí?

"Nejvýznamněji vnímaným rizikem obecně je inflace. Jakých rizik se obávají investoři do nemovitostí?" Respondenti se nejvíce obávají rizika znehodnocení majetku inflací (4,04) a rizika podvodu...

Jak moc se liší investice do nemovitostí podle bohatství?

"Bohatí lidé investují do nemovitostí častěji než lidé chudší. Ale jak moc?" S růstem příjmu domácnosti stoupá i podíl respondentů, kteří uvádí, že vlastní nemovitost...

Vzdělaní lidé bydlí ve vlastním

"Lidé s vyšším vzděláním četněji bydlí ve vlastním. U investic do nemovitostí ale vzdělání nerozhoduje." Lidé s vyšším dosaženým vzděláním četněji vlastní nemovitost nejen k...