štítek: nemovitosti k bydlení

Jakých rizik se obávají investoři do nemovitostí?

"Nejvýznamněji vnímaným rizikem obecně je inflace. Jakých rizik se obávají investoři do nemovitostí?" Respondenti se nejvíce obávají rizika znehodnocení majetku inflací (4,04) a rizika podvodu...