Jaký je vztah mezi důvody neaktualizace pojištění nemovitosti a domácnosti?

“Důvody odmítnutí aktualizace pojištění nemovitosti jsou srovnatelné s důvody u pojištění domácnosti. Jaké to jsou?”

Polovina respondentů, kteří neplánují aktualizovat své pojištění domácnosti, nevlastní nemovitost (52,3 %). Další dvě pětiny z nich neplánují ani aktualizovat pojištění nemovitosti (38,8 %).

Aktualizace pojištění nemovitosti vs. aktualizace pojištění domácnosti

Více než dvě pětiny (43,8 %) respondentů, kteří plánují aktualizovat své pojištění domácnosti, ale neplánují aktualizovat pojištění nemovitosti, nechce platit vyšší pojistné.

Důvod neaktualizace pojištění nemovitosti a aktualizace pojištění domácnosti

Důvody odmítnutí aktualizace pojištění nemovitosti jsou srovnatelné s důvody odmítnutí aktualizace pojištění domácnosti. Tento vztah je nejsilnější u důvodu nevůle placení vyššího pojistného (91,8 %).

Důvod neaktualizace pojištění nemovitosti a důvod neaktualizace pojištění domácnosti


Výzkum proběhl na vzorku 1 110 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 28. 10. 2021 až 1. 11. 2021.