Jak změnila koronakrizi preference investic do nemovitostí

“Koronakrize vedla ke změně preferencí k investicím do nemovitostí u třetiny lidí. Jakým směrem se změnily?”

Třetina respondentů (35,7 %) změnila vlivem koronakrize preference investic do nemovitostí.

Změna přístupu k investicím do nemovitostí v koronakrizi

Třetina respondentů, kteří změnili svůj přístup k investicím do nemovitostí v průběhu koronakrize, chce začít do realit investovat (33,2 %), třetina hodlá své investice navýšit (32,4 %) a jen čtvrtina je plánuje zredukovat (24,1 %) a desetina chce s realitami skončit (10,2 %).

Způsob změny investic do nemovitostí

Dvě pětiny (42 %) dotázaných, kteří své preference v průběhu koronakrize nezměnily, do nemovitostí investují stále stejně. Naopak tří pětiny (58 %) do nemovitostí neinvestovaly ani před koronakrizí a ani po ní neplánují začít.

Setrvání v investicích a neinvesticích v koronakrizi


Výzkum proběhl na vzorku 1 044 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Odpovědi jsou autentické bez upravování a vyjadřují vnímání respondenta. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 12. 5. 2021 až 18. 5. 2021.

Sdílet