Jak moc se liší investice do nemovitostí podle bohatství?

“Bohatí lidé investují do nemovitostí častěji než lidé chudší. Ale jak moc?”

S růstem příjmu domácnosti stoupá i podíl respondentů, kteří uvádí, že vlastní nemovitost k bydlení i rekreační nemovitost. Investice do nemovitostí je doménou především dotázaných s příjmem domácnosti nad 45 tis. Kč měsíčně (12,3 %).

Investice do nemovitostí a příjem

Podíl domácností investujících do nemovitostí stoupá s hodnotou majetku domácnosti. Do investičních nemovitostí investují dvě pětiny (40,8 %) domácností s hodnotou majetku přesahující 10 mil. Kč.

Investice do nemovitostí a majetek

Nejčetněji ve vlastní nemovitosti bydlí domácnosti, jejichž dluhy dosahují výši od 1 mil. Kč do 5 mil. Kč (79,2 %) a od 500 tis. Kč do 1 mil. Kč (69 %). Není jednoznačný vztah mezi výší dluhů domácnosti a investicí do nemovitostí.

Investice do nemovitostí a dluhy


Výzkum proběhl na vzorku 1 044 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Odpovědi jsou autentické bez upravování a vyjadřují vnímání respondenta. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 12. 5. 2021 až 18. 5. 2021.