štítek: vlastnické bydlení

Jak moc se liší investice do nemovitostí podle bohatství?

"Bohatí lidé investují do nemovitostí častěji než lidé chudší. Ale jak moc?" S růstem příjmu domácnosti stoupá i podíl respondentů, kteří uvádí, že vlastní nemovitost...

Vzdělaní lidé bydlí ve vlastním

"Lidé s vyšším vzděláním četněji bydlí ve vlastním. U investic do nemovitostí ale vzdělání nerozhoduje." Lidé s vyšším dosaženým vzděláním četněji vlastní nemovitost nejen k...
db

Kdo neuvažuje o koupi vlastního bytu či rodinného domu?

"Polovina dotázaných neuvažuje o koupi nemovitosti, protože již bydlí ve vlastním. Ostatní mají jiné důvody." Polovina respondentů, kteří neuvažují o koupi bytu či rodinného domu,...
db

Vysoké ceny nemovitostí? Především pro vysokoškoláky

"Vysoké ceny nemovitostí uvádějí jako důvod, proč nezvažují pořízení vlastního bytu či domu, především vysokoškoláci." Nejčetněji považují ceny nemovitostí za vysoké a uvádějí to jako...
db

Kolik platí lidé za pojištění nemovitosti

"Zdaleka ne všichni majitelé nemovitostí k vlastnímu bydlení jsou pojištěni." Respondenti bydlící ve vlastní nemovitosti nejčastěji platí za pojištění nemovitosti od 2 001 Kč do 5...
db

Kdo neuvažuje o hypotéce a pořízení vlastního bydlení?

"O pořízení vlastního bydlení neuvažuje necelá pětina respondentů... napříč všemi věkovými kategoriemi." Nejčastěji o hypotečním úvěru uvažují respondenti ve věku do 26 let (60,9 %)....

Nejvíce lidí bydlí ve vlastním bytě či rodinném domě

"VlastnIcké a nájemní bydlení hrají mezi českými domácnostmi prim." Vlastní byt či rodinný dům k bydlení využívá 37,9 % respondentů. V nájmu či podnájmu bydlí...