Investice do nemovitostí: Rozdíly preferencí mužů a žen

“Ideální nemovitost pro investice je jiná pro muže a pro ženy. Jakou kdo volí?”

Pro investici do nemovitostí muži (37 %) četněji než ženy (32,9 %) považují za nejvhodnější Prahu, ženy (14,5 %) naopak četněji než muži (11,5 %) vesnice.

Investice do nemovitostí - pohlaví - lokalita

Muži (21,9 %) významně četněji než ženy (13,6 %) preferují k investici do nemovitostí byt před rekonstrukcí. Ženy (56 %) naopak četněji než muži (47 %) upřednostňují byt po rekonstrukci.

Investice do nemovitostí - pohlaví - stav

Malé byty o velikosti do 40 m2 preferují k investicím četněji muži (8,1 %) než ženy (4,5 %).

Investice do nemovitostí - pohlaví - velikost


Výzkum proběhl na vzorku 1 044 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Odpovědi jsou autentické bez upravování a vyjadřují vnímání respondenta. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 12. 5. 2021 až 18. 5. 2021.