Havarijní pojištění s finančním poradcem? Nejčastěji v OVB

“Lidé s finančním poradcem mají havarijní pojištění sjednané četněji než lidé bez poradce. Ale jak?”

Zatímco havarijní pojištění má sjednané téměř polovina (46,1 %) respondentů, kteří spolupracují s finančním poradcem, mezi dotázanými bez finančního poradce jich je jen třetina (34,2 %).

Penetrace havarijního pojištění - poradci

Jen polovina respondentů, kteří využívají služeb finančních poradců, sjednala i havarijní pojištění prostřednictvím finančního poradce (52,1 %). U dotázaných bez poradce je to jen desetina (12,4 %).

Sjednání havarijního pojištění - poradci

Přes finančního poradce si havarijní pojištění sjednali nejčetněji klienti poradců působících pod OVB Allfinanz (66,7 %). Naopoak dvě pětiny dotázaných s poradcem z Broker Consulting (38,9 %) a Fincentrum & Swiss Life Select (37,5 %) uzavřely pojistku online.

Sjednání havarijního pojištění - poradenské společosti

Společnosti jsou řazeny podle počtu respondentů, kteří využívají služeb jejich finančních poradců. V grafu jsou zařazeny pouze společnosti s dostatečným počtem hlasů.


Výzkum proběhl na vzorku 1 311 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Odpovědi jsou autentické bez upravování a vyjadřují vnímání respondenta. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 10. 3. 2021 až 1. 4. 2021.