Havarijní pojištění online: Muži, mladí a v Praze

“Havarijní pojištění lidé sjednávají nejčastěji online. Kdo a kde nejvíce?”

Zatímco muži sjednávají havarijní pojištění nejčetněji online (42,6 %), ženy se nejčetněji radí s finančním poradcem (35,6 %) či na pobočce (34,8 %).

Sjednání havarijního pojištění - muži a ženy

Podíl respondentů, kteří uzavřeli havarijní pojištění online, klesá s věkem. Naopak s věkem roste podíl dotázaných, kteří využili služeb finančních poradců.

Sjednání havarijního pojištění - věk

V Praze (46,7 %) respondenti sjednali havarijní pojištění online významně četněji než v menších obcích. Poradci v Praze prohrávají (23,3 %).

Sjednání havarijního pojištění - velikost obce


Výzkum proběhl na vzorku 1 311 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Odpovědi jsou autentické bez upravování a vyjadřují vnímání respondenta. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 10. 3. 2021 až 1. 4. 2021.