Co vede klienty k uzavření či neuzavření pojištění domácnosti?

“Pětina lidí bez pojištění nevěří pojišťovnám. Čtvrtina lidí s pojištěním volí pojišťovnu podle dalších pojistek.”

Pojištění domácnosti má uzavřeno necelé dvě třetiny (59,6 %) respondentů. Více než třetina domácností (40,4 %) pojištěná není.

Pojištění domácnosti - ano či ne

Téměř pětina respondentů (19 %), kteří pojištění domácnosti uzavřené nemají, nevěří, že jim pojišťovna v případě pojistné události škodu uhradí. Naopak téměř třetina respondentů (28 %) o uzavření pojištění domácnosti uvažuje.

Pojištění domácnosti - proč ne

Cena pojištění není příliš významným faktorem ani pro nepojištěné (16,1 %), ani pro pojištěné při výběru pojistky (15,1 %). Nejvýznamnějším faktorem při sjednání pojištění domácnosti jsou další pojistky u stejné pojišťovny (26 %). Mnohem důležitější je také vliv finančního poradce (16,9 %) než vliv doporučení známých či rodiny (8,8 %).

Pojištění domácnosti - proč ano


Výzkum proběhl na vzorku 1026 respondentů. Statistický vzorek odpovídá metodice ČSÚ, reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 – 61 let. Sběr dat proběhl 11. 12. – 13. 12. 2019.