Co přesvědčí k online uzavření životního pojištění?

“Největší motivací k online sjednání životního pojištění je nízká cena a jednoduchost uzavření smlouvy.”

K online sjednání životního pojištění by nejvíce respondentů přesvědčila nižší cena pojištění (30,5 %) a jednoduchost uzavření smlouvy (27 %). Významný vliv má i finanční poradce (20,5 %).

Co přesvědčí k online sjednání životního pojištění

Ženy by online sjednání životního pojištění přesvědčila nejčetněji jednoduchost uzavření smlouvy (18,2 %), muže nižší cena online pojištění (22 %).

Co přesvědčí k online sjednání životního pojištění - pohlaví

S přibývajícím věkem respondentů mírně stoupá podíl dotázaných, které k online sjednání životního pojištění přesvědčí především finanční poradce. Nejvyšší je u respondentů ve věku nad 55 let (22,6 %).

Co přesvědčí k online sjednání životního pojištění - věk


Výzkum proběhl na vzorku 1 110 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 28. 10. 2021 až 1. 11. 2021.