Životní pojištění využívají častěji lidé s vyššími příjmy

“Domácnosti s vyššími příjmy využívají životní pojištění ke zhodnocení majetku četněji než domácnosti s  nižšími.”

Životní pojištění podle příjmu domácností

S růstem příjmů domácnosti stoupá též zastoupení životního pojištění ke zhodnocování majetku. Nejvyšší je u domácností s příjmem nad 45 tis. Kč měsíčně (36,9 %).


Výzkum proběhl na vzorku 1 044 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Odpovědi jsou autentické bez upravování a vyjadřují vnímání respondenta. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 12. 5. 2021 až 18. 5. 2021.